skip to Main Content

La nostra principal àrea d’especialització és el dret penal, tant des de la defensa com des de l’acusació.

Entenem la representació penal com un exercici d’acompanyament en processos especialment complexos que tenen plena afectació en els drets fonamentals i en els projectes vitals de les persones.

Quan defensem una persona ho fem posant les seves necessitats en el centre, assumint les diferents fases del procediment: des d’una ràpida reacció davant una detenció (amb un telèfon d’assistència per a urgències) o una citació judicial, a l’elaboració consensuada d’una estratègia de defensa, la preparació i celebració del judici o la defensa en la fase d’execució de la sentència.

Quan assumim l’acusació particular en nom d’una persona afectada per un delicte ho fem des de la cerca conjunta de necessitats i la construcció conjunta del camí a recórrer en el procés de cerca de justícia i reparació, avaluant totes les possibilitats existents. En la cerca de justícia és important adaptar cada camí a les necessitats i perspectives de cada persona.

Entre les àrees de dret penal en les quals treballem es troben:

 • Delictes lleus.
 • Delictes contra el medi ambient i la salut pública.
 • Delictes contra la integritat moral.
 • Delictes contra l’ordre públic.
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes d’organització o grup criminal, o associació il·lícita.
 • Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic, corrupció entre particulars, robatoris i furts.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra la seguretat viària.
 • Delictes contra la vida i la integritat física i moral.
 • Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals.
 • Delictes contra l’honor, la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
 • Delictes contra l’Administració pública.
 • Extradicions i ordres de detenció internacional.
 • Dret penitenciari.
 • Compliance penal per a organitzacions socials.
Back To Top