skip to Main Content

A Baula Advocacia posem a disposició els nostres coneixements de Dret Penal Internacional i experiència en la seva aplicació en la jurisdicció espanyola, per buscar justícia per a les persones que han vist vulnerats els seus drets fonamentals i promoure la protecció dels drets humans tant a instàncies estatals com davant el Tribunal Europeu de Drets Humans i els òrgans i mecanismes de Nacions Unides.

En el nostre treball incorporem les resolucions de Tribunals i Organismes internacionals que són d’aplicació interna i enfoquem els processos amb la perspectiva posada en el recurs a instàncies internacionals en aquells casos que fos necessari.

Així mateix, un dels àmbits d’especialització es la justicia transicional. A l’Estat espanyol, la repressió durant la guerra civil, la dictadura i la transició va incloure la vulneració de drets humans de forma massiva i sistemàtica. Per a les persones i les societats afectades per crims contra la humanitat i crims de guerra, la injustícia inherent roman. Recordar i abordar les atrocitats del passat així com buscar justícia, forma part del procés de cura individual i col·lectiva.

Back To Top