skip to Main Content

La mobilització social és un eix vertebrador de les societats democràtiques, que permet mostrar el descontent de la societat civil i fiscalitzar l’actuació de les institucions.

El dret de reunió i manifestació i el dret a la llibertat d’expressió permeten defensar i reivindicar la resta de drets, l’exercici dels quals s’erigeix com a una forma essencial de la participacó política.

Per això, des de Baula Advocacia oferim representació en els procediments penals, civils i/o administratius que puguin derivar-se de la participació en accions de mobilització i reivindicació social, per tal de garantir les llibertats ciutadanes.

Comptem amb un equip expert en la defensa d’activistes socials, integrant tant la defensa jurídica com la perspectiva estratègica que envolta els procediments judicials d’aquest tipus. És important, a més de trobar la millor línia de defensa, que aquesta sigui compartida per les persones implicades en el procediment i que connecti amb les demandes pròpies de la mobilització social. Així mateix, tenim experiència en l’abordatge comunicatiu i social d’aquesta mena de procediments.

Back To Top