skip to Main Content

El dret civil és la branca del dret privat que regula les principals relacions civils de les persones. Tradicionalment és la branca del dret que regula l’estat civil de les persones, les relacions familiars, la propietat i els altres drets reals, les obligacions i contractes, i les successions.

A Baula defensem els interessos de les persones buscant la millor solució per a resoldre els conflictes derivats de les relacions interpersonals.

Una de les branques de major especialització de Baula són tots els conflictes relacionats amb el dret a l’honor, amb el que té a veure la protecció del bon nom, la imatge pública i la reputació de la persona. Per tant, és un dret íntimament relacionat amb la projecció social de les persones i correspon considerar-lo vulnerat quan existeixen ofenses que tinguin per objecte o puguin provocar el menyspreu o el descrèdit d’un tercer.

La protecció del dret a l’honor sovint conflictua amb el lliure exercici dels drets d’informació i la llibertat d’expressió, especialment en el cas de persones dedicades a la política i referent a les personalitats públiques, més exposades a la crítica i al debat sobre les seves actuacions, decisions o conductes. En cas de col·lisió de drets, són els Tribunals qui ponderen quin dret preval en cada situació concreta. A Baula posem a disposició el nostre coneixement i àmplia experiència en aquest tema, tant per a la valoració prèvia com per al desenvolupament dels procediments civils.

Back To Top